bilans ujemny


bilans ujemny
bilans ujemny {{/stl_13}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o sytuacji, gdy wydatki są większe od dochodów (pasywa przekraczają aktywa); bilans taki niekorzystnie kształtuje wielkość importu w stosunku do eksportu itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ujemny bilans w handlu zagranicznym, w obrotach przedsiębiorstwa. Ta spółka musiała splajtować, bo już od wielu miesięcy miała ujemny bilans. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ogólnie o sytuacji, kiedy rezultaty jakiejś działalności są niewystarczające, niewspółmierne do włożonych starań, wykonanej pracy itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ujemny bilans w reformie szkolnictwa. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ujemny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} oddziałujący szkodliwie; niekorzystny, negatywny, zły : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ujemna ocena. Ujemne oddziaływanie. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ujemny — 1. «nie mający wartości, nie zasługujący na pozytywną ocenę; świadczący o braku wartości; negatywny, niepomyślny, niezadowalający» Ujemne cechy charakteru. Ujemna opinia o kimś. Ujemne zjawiska w jakiejś dziedzinie życia. Przedstawić coś w… …   Słownik języka polskiego

  • minus — 1. Być na minusie «mieć bilans ujemny» 2. Mieć u kogoś minus «narazić się komuś czymś» 3. Policzyć, zapisać itp. coś komuś na minus a) «uznać, że to, co ktoś zrobił, źle o nim świadczy»: Moje rozczarowanie aparycją Krawczyka zapisałem na minus… …   Słownik frazeologiczny

  • minusowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek ze znakiem minus; mniejszy od zera, niekorzystny, ujemny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Minusowa liczba. Minusowe wyrażenie. Minusowy bilans… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niedobór — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. niedobórboru, Mc. niedobórborze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} brak czegoś w ilości wystarczającej na zaspokojenie potrzeb, na zapewnienie prawidłowości funkcjonowania czegoś;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień